Начало

Маркетингът е инвестиция, която трябва да доведе до по-добри
продажби.
Значителен брой организации и компании осъзнават нуждата от
маркетингови дейности, с които да подкрепят и разширяват продажбите
си. Проблем е, че в повечето случаи те ги осъществяват без да имат ясен
план какво точно искат да постигнат и защо.

RMS е компания специализирана в областта на Retail Marketing услугите.
Компанията изготвя и реализира маркетингови стратегии и анализи във
всички сфери на директните продажби.
Екипът ни се състои от високвалифицирани специалисти със сериозен опит
и редица международни обучения. Предимство да работите с нашите
консултанти е, че те ще ви предложат обективен и необременен поглед
върху вашия бизнес.

„Това ,което не продадете днес , няма да наваксате утре! „